АГРО И СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

филтри, използвани в най-трудните условия

 

 

Като специалист в продуктите за филтрация, PURRO също така предоставя специални продуктови линии за селскостопански превозни средства и строителни машини. Филтрите, използвани при работа в строителството изискват специално приспособяване към най-лошите условия, като пясък, кал и прах.

 

Филтрите PURRO са предназначени не само за защита на превозното средство, но и за предпазването на оператора, работещ вътре в машината. Ето защо нашите филтри купе съдържат не само активен въглен. Те са разработени за употреба и при работа с пестициди, предпазвайки потребителя от вредното въздействие на продуктите за растителна защита.

 

АГРО И СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
АГРО И СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Въздушните филтри, използвани в селскостопанските превозни средства, трябва да имат специфична конструкция, отговаряща на особеностите при работа. Една от основните характеристики на тези филтри е по-големият размер, повишаващ тяхната ефективност в екстремни условия и при големи натоварвания.

 

Purro filtration expert